Skip to main content
Verwerking van beeld- en/of videomateriaal

AVG

Met dit formulier kunt u ons toestemming geven in het kader van de Europese privacywetgeving – AVG voor de verwerking van beeld- en/of videomateriaal van uw kind.

AVG formulier

AVG
Toestemmingsverklaring
Heijdensports vraagt om uw schriftelijke toestemming in het kader van de Europese privacywetgeving - AVG voor de verwerking van beeld- en/of videomateriaal van uw kind.

Doel en basis op grond waarop de persoonsgegevens worden verwerkt:
- Online streamen van de kijklessen
- Online streamen van de zwemexamens
- Met als doel de ouder(s) / begeleider(s) van het kind de mogelijkheid te geven mee te kijken tijdens deze activiteiten.

Bewaartermijn
- Geen, digitale data wordt direct na afloop verwijderd en is na afloop dus niet herhaalbaar via een replay.

Delen van gegevens met derden
- Er worden geen gegevens gedeeld met derden.

Beveiliging van gegevens
- De online streams worden via een besloten deel van de website heijdensports.nl aan ouder(s) / verzorgers(s) van het betreffende kind gedeeld via een persoonlijke uitnodiging.

Intrekken toestemming
- De gegeven toestemming kan worden ingetrokken via heijdensports.nl/intrekken-toestemming

Toestemming

Wat fijn dat u toestemming geeft. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens en delen deze niet. Wij willen u ook verzoeken hier zorgvuldig mee om te gaan en de persoonlijke link niet te delen, noch zelf opnamen te maken van de online stream. Zo houden wij het veilig en leuk!

Geen toestemming

U geeft geen toestemming en uiteraard respecteren wij uw keuze. Wij zorgen ervoor dat uw kind(eren) uit beeld blijft/blijven (door bijvoorbeeld op een andere plek of tijdstip in het zwembad te zwemmen). U ontvangt geen persoonlijke uitnodiging voor de 'digitale kijkles'. U kunt ten alle tijde wel toestemming geven via dit formulier.