Skip to main content

incident

Veilig Incidenten Melden

U wilt veilig een incident melden...

Middels dit formulier kunt u als medewerker op veilige wijze intern onzorgvuldigheden en incidenten melden. Doel is om snel en adequaat maatregelen te treffen om de kans op herhaling en/of stapeling van onzorgvuldigheden of (bijna-)incidenten in de toekomst te verkleinen.

Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen en veiligheid
De procedure werkt alleen als alle betrokkenen bereid zijn om incidenten en bijna-incidenten te melden. Daarom is het melden van (bijna-)incidenten mogelijk zonder dat dat voor de betrokkenen nadelige gevolgen heeft. Melden zal nadrukkelijk niet leiden tot het stellen van een schuldvraag. Het gaat hierbij uitsluitend om het zoeken naar vermijdbaarheid van (bijna-)incidenten, het bespreekbaar maken en ervan te leren.
Meldingen worden gedaan door de medewerker die het meest bij het (bijna-) incident betrokken is. In principe wordt er niet gemeld over of in plaats van collega's. Als een medewerker iets verneemt over een (bijna-)incident waarbij een collega betrokken is, attendeert de medewerker zijn collega op de noodzaak dit te melden.
De Analysegroep behandelt de meldingen vertrouwelijk. De Analysegroep geeft een terugkoppeling van geanonimiseerde meldingen en verbeteracties naar de werkgever/zorgaanbieder en de medewerkers. In het geval dat er sprake is van een kleine praktijk kan de terugkoppeling binnen het intercollegiaal overleg gegeven worden.
De leden van de Analysegroep zijn gehouden aan volstrekte geheimhouding (ook na beƫindiging van hun taak). Informatie over (bijna-) incidenten geeft de Analysegroep niet door aan derden, ook niet aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of aan Justitie (behalve in die gevallen waarin IGZ of Justitie op basis van wettelijke bevoegdheden de overdracht van deze gegevens afdwingt).

Standaard gaat een melding naar de analysegroep. Ligt de melding gevoelig en wilt u dat alleen een vertrouwenspersoon deze ontvangt, kies dan voor deze optie. De analysegroep ontvangt deze klacht dan niet en u zult worden benaderd door onze vertrouwenspersoon (Mw. Maaike van Herpen - van der Heijden).
Na het invullen van het formulier krijgt u binnen 10 minuten een ontvangstbevestiging met daarin uw melding van het incident.
Bezig met versturen